Visio, missio, arvot


VISIO

Kasvattaa jäsenmäärää ja asemaa Oulun eteläpuolen kasvattajaseurana sekä tyttö- että poikapuolella.


MISSIO

Oulunsalon Pallo ry:n (OsPa) tarkoituksena on edistää jäsentensä liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena lasten- ja nuorten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kehittäminen. OsPa:ssa kannustetaan ja panostetaan laadukkaaseen harrastamiseen lapsuusvaiheessa lähellä kotia, harrastaminen mahdollistetaan kaikille lapsille ja nuorille taustoista riippumatta. Tästä yhtenä esimerkkinä pidetään seuran edullista kausimaksua. Kaiken lähtökohtana on tavoitteellinen ja monimuotoinen harjoittelu, huomioiden pelaajien yksilölliset erot. Oulunsalon Pallo on luonut yhteistyössä AC Oulun ja Oulun Luistinseuran kanssa pelaajapolun, joka mahdollistaa hallitut pelaajasiirrot seurojen välillä luoden kehittyneimmille pelaajille mahdollisuuden edetä, kasvaa ja kehittyä lapsuusvaiheen jälkeen yhteistyöseuroissa.